Filtračné textílie Výber filtračného materiálu je kľúčový pre správnu funkciu odprašovanej technológie a ovplyvňuje dĺžku životnosti filtračných elementov.

Výber filtračného materiálu je kľúčový pre správnu funkciu odprašovanej technológie a ovplyvňuje dĺžku životnosti filtračných elementov.

Pri návrhu vhodného filtračného média vychádzame predovšetkým z prevádzkových podmienok filtračného zariadenia, ako aj z technických podmienok odsávaných vzdušnín, príp. spalín. Na základe týchto údajov poskytujeme našim odberateľom individuálne poradenstvo, ktorého súčasťou je aj návrh a výber vhodného filtračného materiálu, v súlade s technickými parametrami odprašovanej technológie pre zabezpečenie požadovanej účinnosti a kvality filtrácie.

Hlavný dodávateľ filtračných materiálov je náš dlhoročný partner – firma  FILTEX SK, s.r.o.
Spoločnosť FILTEX SK, s.r.o. je zameraná na výrobu a dodávku filtračných elementov, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou väčšiny odlučovacích zariadení v oblasti priemyslovej filtrácií vzdušnín a spalín.


Dodávame filtračné elementy pre takmer všetky typy textilných filtrov, akými sú napríklad:

 

  • Filtračné hadice
  • Filtračné vrecká
  • Filtračné vaky
  • Filtračné patróny
  • Filtračné cartridge
  • Filtračné elementy do klimatizačných zariadení
  • Ostatné filtračné elementy podľa špecifických požiadaviek odberateľa

Tabuľka základných materiálov je uvedená nižšie.

Viac informácií na FILTEX SK

SPOJTE SA S NÁMI

Ak sa chcete dozvedieť viac informácií alebo máte akékoľvek otázky, tak neváhajte a napíšte